Sukuseura

Pakkasten sukuseuran perustamiskokous pidettiin Jyväskylässä 1994 ja sukuseuran sukuseuran perustamisasiakirja kirjattiin jätetyksi oikeusministeriöön 23.9.1994. Sukuseuran jäsenmäärä on vaihdellut, mutta viime vuosina se on vakiintunut n. 400 henkeen. Sukuseura ja sen jäsenet ovat julkaisseet vuosien aikana useita Pakkasia koskevia sukukirjoja ja muita painotuotteita sekä tuottaneet korkeatasoista musiikkia. Sukuseuran toimintaa vuoteen 2009 asti on kuvattu tarkemmin Sukuseuran 15 v historiikkissa. Uudemmat tapahtumat ovat sukutapahtumat välilehdellä.

Perustamiskokous 1994
Perustamiskokous Jyväskylässä 1994

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää Pakkasten sukuhaarojen vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa Sukuseuran säännöissä on määritelty tarkemmin seuran toimintatavoista.

Tärkeimmät toimintamuodot:

 • järjestää kokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita tilaisuuksia
 • kerätä, luetteloida, arkistoida sukuun liittyvää tietoutta ja esineistöä sekä saattaa ne suvun tietoon harjoittamalla tarkoitusta edistävää julkaisu- ja muuta toimintaa
 • tehdä, tutkia ja ylläpitää luetteloita suvun ja seuran jäsenistä
sukuseuran organisaatio
sukuseuran organisaatio

PAKKASTEN SUKUSEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2015–2018

Sukuseuran talouden kehittäminen ja varmistaminen

 •  tarjotaan jäseniä kiinnostavia myyntituotteita kotisivuilla ja tapahtumissa
 •  pyritään kasvattamaan jäsenmäärää ja ylläpidetään aktiivisesti nykyistä jäsenkantaa
 •  pyritään hankkimaan myös yritysjäseniä tai yritystukijoita, joita voidaan huomioida eri tavoin
 •  järjestetään pienarpajaisia
 •  järjestetään konsertteja tai muita kulttuuritapahtumia varojen hankkimiseksi

Sukuseuran tiedotustoiminta ja sen kehittäminen

 •  pidetään sukuseuran kotisivujen aineisto jatkuvasti päivitettynä
 •  hyödynnetään kotisivuja tiedottamista varten
 •  lisätään jäsenten tuottamaa aineistoa kotisivuille (tekstit, kuvat ja tai muut mediasisällöt)
 • kirjoitetaan 2–3 jäsenkirjettä / vuosi

Sukututkimustoiminnan kehittäminen

 • liitytään mahdollisuuksien mukaan sukututkimusyhdistyksiin, mikäli se edistää sukuseuran toimintaa
 • osallistutaan Karjala liiton sukututkimuskoulutuksiin
 • kerätään jäsenten tuottamaa sukututkimusmateriaalia sukuseuran kotisivuille
 • sukukokousten, kotiseutumatkojen ja muiden tapaamisten järjestäminen
 • järjestetään sukukokouksia sekä matkoja kotimaassa tai ulkomailla (erityisesti lähialueilla kuten Karjalassa)
 • järjestetään perinteisiä ”Pakkasten pikkujoulut” -tapahtumia
 • osallistutaan tapahtumiin/matkoihin yhdessä myös muiden sukuseurojen kanssa, jos se tukee sukuseuran toiminnan tavoitteita

Yhteydenpito valtakunnallisiin järjestöihin

 • hyödynnetään Karjala liiton jäsenetuja ja kursseja sekä osallistutaan liiton tapahtumiin mahdollisuuksien mukaan

Sukuseuran toiminnan arviointi

 • arvioidaan sukuseuran toimintaa viimeistään v. 2018

Sukuseuran toimintakertomus 2017

Vaakuna

vaakuna_pieni

Sukuseuran vaakunan on suunnitellut Veli-Pekka Pakkanen ja piirtänyt Harri Rantanen 1995. Vaakunan hopeansinisessä kilvessä vuorovärein kaksi toisiaan vastaan iskevää käsivartta, joista oikea on haarniskoitu ja pitelee miekkaa, vasen on panssaroitu ja pitelee paljaassa kädessään käyrää sapelia. Kaksi tyviöstä esiin työntyvää kuokkaa ovat vuorovärein. Aseiden kahvat ja haarniskan liitosvanteet ovat kultaa. Pistokypärän peite on sininen, peitteen vuori hopeaa, lakipunos hopeaa ja sinistä. Kypärän koristeena on hopeinen lumikide. Kallistetulla kilvellä kunnioitetaan esivanhempia. Vaakuna on Suomen Heraldisen Seuran vaakunarekisterissä numerolla 656.

Aiheen perustelu: Keski- ja Laatokan Karjalasta lähtenyt maanviljelijäsuku. Keskeltä jaetut vuorovärit ja käsivarret viittaavat rajan takaiseen luovutettuun Karjalan alueeseen, kuokat maanviljelykseen. Kypärän koriste ja värit viittaavat sukunimeen Pakkanen.

Pakkasten laulu

Kauko Pakkanen on tehnyt sanat Pakkasten lauluun, johon on tehty kaksikin sovitusta